لاغری سریع

لاغری سریع

این فیلم دارای دو مرحله ی 45 دقیقه ای هست که حرکات ورزشی ساده اما با سوزاندن کالری بالا رو به شما آموزش میده. کالری سوزی بالای این حرکات باعث میشن در مدتی کوتاه کاهش وزن زیادی داشته باشیداین فیلم دارای دو مرحله ی 45 دقیقه ای هست که حرکات ورزشی ساده اما با سوزاندن کالری بالا رو به شما آموزش میده. کالری سوزی بالای این حرکات باعث میشن در مدتی کوتاه کاهش وزن زیادی داشته باشید


- طراحی و اجرا: فروشگاه ساز پروفی