کاهش وزن3 کیلو در هفته

کاهش وزن3 کیلو در هفته

 (آموزش توسط جیلیان مایکلز) این محصول شامل دو مرحله است. بطور کلی باید 30 روز انجام بشه. اما ابتدا مرحله ی اول رو انجام بدین. وقتی پیشرفت کردین مرحله دو رو شروع کنید.
اگر این ورزش ها رو همراه با این مربی و مرتب انجام بدین، سه کیلو کاهش خواهید داشت. (آموزش توسط جیلیان مایکلز) این محصول شامل دو مرحله است. بطور کلی باید 30 روز انجام بشه. اما ابتدا مرحله ی اول رو انجام بدین. وقتی پیشرفت کردین مرحله دو رو شروع کنید.
اگر این ورزش ها رو همراه با این مربی و مرتب انجام بدین، سه کیلو کاهش خواهید داشت.


- طراحی و اجرا: فروشگاه ساز پروفی