کشتن چربی های شکم

کشتن چربی های شکم

آموزش توسط جیلیان مایکلز.

این فیلم سه تمرین نیم ساعته داره. این ورزش ها تاثیر شگفتی روی چربی های ناحیه شکم و زیبا کردن عضلات این قسمت از بدن کار میکننآموزش توسط جیلیان مایکلز.

این فیلم سه تمرین نیم ساعته داره. این ورزش ها تاثیر شگفتی روی چربی های ناحیه شکم و زیبا کردن عضلات این قسمت از بدن کار میکنن


- طراحی و اجرا: فروشگاه ساز پروفی