یوگا

یوگا

 (آموزش توسط جیلیان مایکلز) یوگا مجموعه ی حرکات ورزشی کششی هست که ضمن چربی سوزی به شما آرامش میده
این آموزش دو مرحله داره. که هر مرحله نیم ساعت بیشتر تایم نداره و واقعا انجامش در هر روز راحته. (آموزش توسط جیلیان مایکلز) یوگا مجموعه ی حرکات ورزشی کششی هست که ضمن چربی سوزی به شما آرامش میده
این آموزش دو مرحله داره. که هر مرحله نیم ساعت بیشتر تایم نداره و واقعا انجامش در هر روز راحته.


- طراحی و اجرا: فروشگاه ساز پروفی